Návrhy a instalace počítačových sítí

Na základě analýzy stávající situace ve Vaší firmě Vám vypracujeme kompletní projekt pořízení a instalace počítačové sítě.
Následně doporučíme rozsah a formu implementace nebo migrace serverových operačních systémů, jejich operačních a aplikačních nadstaveb.

Služba je nabízena pro platformu MS Windows Server, Unix, Linux, Novell a jejich operační a aplikační nadstavby.

Servis a support

Nadstandardní servisní činnost

Záměrem nabízené služby je předcházet vzniku havarijní situace. Jedná se o monitoring zařízení a pravidelnou preventivní údržbu, činnosti smluvně dle jasných podmínek a pravidel. Služba je zaměřená i na software - operační systémy, aplikační softwarové systémy.

Pozáruční servisní činnost

Služba definuje servisní činnost na zařízeních, na která se již nevztahuje záruka. V případě nutnosti náhrady poškozeného zařízení bude po dohodě se zákazníkem vadné(ý) zařízení/díl nahrazen(o) novým zařízením/dílem. Na nové(ý) zařízení/díl platí standardní záruční podmínky.

Expresní servisní činnost
Služba garantuje zabezpečení zahájení servisní činnosti v krátkém časovém úseku. Reakce je stanovena smluvně a to do 4/6/12 hodin, následující kalendářní den, následující pracovní den.

Hardware - služby

PC, servery včetně interních/externích datových zařízeních, aktivní a pasivní prvky, periferie, komunikační zařízení:
  • - Instalace,
  • - Servis,
  • - Údržba,
  • - Profylaxe (čištění),
  • - Pronájem.

Operační systémy

Instalace, údržba a administrace operačních a aplikačních systémů

Jedná se o implementaci a následnou celkovou správu systémů s cílem zabezpečit jejich plnou funkčnost.

Služba slouží ke kompletní obnově operačního systému (tyká se PC, serveru,...) spolu s instalací všech aktuálních ovladačů podle konkrétního modelu počítačového systému.