Přípravné kurzy k testům ECDL

Koncept ECDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Celkový vzdělávací obsah odráží potřeby trhu práce a života v současné informační společnosti a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření výsledků vzdělávání.

Společnost iTM, s.r.o. poskytuje ECDL testování. Zájemci o přípravné kurzy a o složení jakékoli zkoušky nebo zkoušek v rámci ECDL programů dostupných v ČR se budou moci přihlásit u nás k těmto zkouškám.

Co Vám může ECDL přinést ...

1. ECDL certifikáty (mezinárodně uznávané)
2. Větší šance nalezení uplatnění na trhu práce
3. Zvýšení adaptability na trhu práce
4. Větší šance na úspěšné zvládnutí VŠ studia
5. Získání a upevňování vlastních znalostí
6. Osobní motivaci pro další vzdělávání
7. Osobní uspokojení z využívání IT
8. Zvýšení sebedůvěry
9. Zvýšení osobní prestiže
Řekněte všem
o iTM

Kontaktujte nás ...

Máte-li zájem dozvědět se více o nabízených kurzech a ECDL testech, podrobnosti k průběhu, termíny konání, ceny a podobně, neváhejte a kontaktujte nás.

Telefon: +420 488 577 212
E-mail: info@itm.cz
Těšíme se na Vás.