Program OPPI

 • Název programu: 2.2 ITS- ICT a strategické služby
 • ICT a strategické služby - Výzva III
 • Číslo projektu: 2.2 ITS03/685/4-1
 • Název projektu: Rozvoj vývojových kapacit spol. i T M, s.r.o.
 • Zahájení projektu: 1. 1. 2014
 • Ukončení projektu: 31. 1. 2015

Program OPZ

 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005103
 • Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců
 • Název projektu CZ: Vzdělávání ITM
 • Zahájení projektu: 1. 12. 2016
 • Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018